Türkiye Cumhuriyeti
LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

   Vatandaşlık  |  Pasaport  |  Nüfus  |  Askerlik  |  Noter  Randevular  |  Diğer İşlemler  |  Duyurular ve Bilgi Notları

 ASKERLİK İŞLEMLERİ

 


ASKERLİK ERTELEMELERİ

Yurtdışında yasal bir oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, bir meslek veya sanat mensubu sıfatıyla çalışanlar ya da fiilen çalışmayıp işsizlik yardımı ile geçimini temin edenler, aşağıda kayıtlı belgelerle birlikte Başkonsolosluğumuza başvurarak askerlik erteleme işlemlerini yaptırabilirler. İngiltere’de doğmuş olan veya 18 yaşından önce yerleşmek amacıyla İngiltere’ye gelerek İngiliz vatandaşlığını da kazanan vatandaşlarımızın askerlik ertelemeleri için lütfen “Çift Uyruklu Yükümlülerin  Askerlik Ertelemeleri” bölümünü ziyaret ediniz.


Türk vatandaşlığının yanısıra İngiliz vatandaşlığını da taşıyanların, ertelemeleri, sahip oldukları İngiliz vatandaşlığının Nüfus kayıtlarına işlenmesi işlemi ile birlikte yapılabilecektir. Bu işlem için gerekli belgeler internet sitemizin çifte vatandaşlık bölümünde yeralmaktadır.


Askerlik Erteleme Başvurusu  için Gerekli Belgeler:

  • Dilekçe (dilekçe örneği için burayı tıklayınız)
  • Yurtdışından ikinci veya sonraki ertelemelerini posta ile yaptıracak olanlar için taahhütname (Taahhütname örneği EK J için burayı tıklayınız)
  • Pasaport (Mevcut olan tüm yerli ve yabancı pasaportlar)
  • Nüfus cüzdanı
  • İlk kez erteleme yaptıracak olanlar için 2 adet fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş olmalıdır)
  • Çalışma belgesi (Açıklama için lütfen burayı tıklayınız.)
  • İşsizlik veya sosyal yardım almakta olan vatandaşlarımızın bu durumlarını gösteren belge
  • Şayet vize veya ikamet kartı üzerinde belirtilmemişse İngiltere’deki oturma ve çalışma izninin veriliş nedenini gösteren belge (Avrupa Birliğine üye ülkeleri vatandaşları için gerekmemektedir).
  • Yabancı bir ülkenin vatandaşlığına da sahip olanların geçerli yabancı ülke pasaportu ve vatandaşlığı kazanma tarihini içerir belgesinin aslını da ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yukarıda yer alan belgelerin tamamının asıllarının başvuru esnasında Başkonsolosluğumuza ibraz edilmesi zorunludur. Fotokopi, faks veya e-posta olarak alınan belgeler kabul edilmemektedir. Eksik veya yetersiz belgelerle işlem yapılması mümkün olmadığından belgelerin tam ve doğru olarak Başkonsolosluğumuza sunulması önem taşımaktadır.


Başvuru Yöntemi: İlk erteleme işlemi için şahsen ve randevu alarak başvuru yapılması zorunludur. Başkonsolosluğumuzdan yapılacak ikinci ve sonraki ertelemeler şahsen veya posta yoluyla da yapılabilir. Öğrenci statüsünde veya yurtiçinden yapılmış olan askerlik ertelemeleri ilk erteleme olarak sayılmamaktadır.


Başkonsolosluğumuzdan ikinci kez askerlik ertelemesi yaptıracak vatandaşlarımızın ilk erteleme belgelerinin bir kopyasını yanlarında bulundurmaları, mevcut belgelerin okunaklı fotokopilerinin önceden çekilmiş olması ve dilekçelerindeki bilgilerinin eksiksiz ve doğru olması işlemlerin daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacaktır.


İlk askerlik ertelemesi hariç, posta ile müracaat edilmesi halinde, belgelerin postada kaybolma riskini önlemek için başvuru belgelerinin kayıtlı posta ile (Recorded veya Special Delivery) gönderilmesi önem arzetmektedir. Posta ile yapılan başvurularda belgelerin iadesi için üzerinde isim ve adres bilgilerinizin yazılı olduğu boş bir zarf göndermeyi de ihmal etmeyiniz.

Açıklamalar


Çalışma  Belgesi:
Bir işyerinde çalışan vatandaşlarımızın işyerlerinden, işveren veya serbest meslek sahiplerinin ise muhasebecilerinden ya da vergi dairesinden alacakları işe başlama tarihi (gün-ay-yıl olarak), işyeri adı, adresi ve telefon numarasını içeren, bilgisayarda işyerinin başlıklı kağıdına yazılmış bir mektup. Çalışmayarak işsizlik yardımı ile geçimini temin edenlerin sözkonusu yardımı almaya başladıkları tarihi de içerecek şekilde ilgili kurumdan alacakları yazı. Belgelerin düzenleme tarihi üç aydan eski olmamalıdır. Elyazısı ile yazılmış belgeler ile üzerinde belgeyi düzenleyen kişinin adı soyadı ve imzası ve işyerinin kaşesi bulunmayan belgeler kabul edilmemektedir.
Açıklamalar


Çifte Vatandaşlık:
Yabancı bir ülkenin vatandaşlığını da kazanmış olanların askerlik işlemleri, Başkonsolosluğumuz aracılığı ile yapılacak Çifte Vatandaşlık başvurusu ile birlikte yapılabilmektedir.
Ayrıntılı bilgi için lütfen Vatandaşlık İşlemleri bölümünü ziyaret ediniz.

http://www.turkishconsulate.org.uk/tr/vatandaslik.asp?PageID=1


 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Hukuk Danışmanlığı
Harçlar
Form ve Dilekçeler
Linkler | Bağlantılar
 
 
 

BAŞKONSOLOSTAN
 

Konsolosluk Hakkında
Başkonsolos Mesajı
Özgeçmiş
Başkonsolosların Konuşmaları


T.C. LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

Posta adresi:
Rutland Lodge Rutland Gardens,
Knightsbridge
London SW7 1BW,
United Kingdom

Telefon: 020 7591 6900
Faks: 020 75 91 6911


BİZE ULAŞIN:
BizeYazin Bize Yazın (Tüm sorularınız için):
http://www.konsolosluk.gov.tr
/eKonsolosluk/Sayfalar/tr/Iletisim
KCM Konsolosluk Çağrı Merkezi:
+44 203 608 80 90
Twitter www.twitter.com/TurkConsLondon
face www.facebook.com/LondraBK


Başvuru Saatleri:
Pazartesi - Cuma
09:00 - 13:00

 
 
 
  © 2018 Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu - Kaynak: Ana sayfamızdaki flash slide Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız tarafından sağlanmıştır.