Türkiye Cumhuriyeti
LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

   Vatandaşlık  |  Pasaport  |  Nüfus  |  Askerlik  |  Noter  Randevular  |  Diğer İşlemler  |  Duyurular ve Bilgi Notları
 

  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ATAŞELİĞİ

Randevu

VATANDAŞLARIMIZ TARAFINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR

1) Yurt dışında bulunanların Türkiye'den borçlanma yoluyla emekli olmaları hususunda kısaca bilgi verebilir misiniz?

Yurtdışı borçlanması, vatandaşlarımızın yurtdışında geçirdikleri süreleri belgelemek suretiyle, bu süreler karşılığında hesaplanacak miktarda primin Türk Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) isteğe bağlı olarak ödenmesidir. Bu şekilde ödeme yaparak Türkiye’de emekli aylığı bağlanması için gerekli prim gün sayısını tamamlayarak emekli olabilirsiniz.

2) Borçlanma kapsamında yurt dışında geçen hangi süreler değerlendirilir?

Borçlanma kapsamındaki süreler;18 yaşın doldurulmasından sonrayurtdışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerdir.

Yurtdışında “ev kadını olarak geçen süreler”, medeni durumlarına bakılmaksızın kadınların, sigortalılık süreleri haricinde yurtdışında bulundukları süreleri ifade eder.

3) Borçlanmak isteyenler hangi evraklarla nereye başvurmalıdır?

Borçlanma yapmak isteyen vatandaşlarımız yurtdışında bulunan temsilciliklerimizden alacakları hizmet belgesi veya ev kadını olarak geçirilen süreler borçlanılacaksa ikamet belgesi ile Türkiye’de ikametlerine en yakın SGK Merkezi/Müdürlüğü’ne başvurmalıdırlar.

4) Borçlanmada esas alınan Hizmet Belgesi nedir?

Hizmet belgesi talep eden vatandaşlarımıza temsilciliklerimiz tarafından verilen ve ilgilinin yurtdışında sigortalı olarak bulunduğu süreleri gösteren bir belgedir.

5) Borçlanma için gerekli olan Hizmet Belgesi nereden ve hangi belgelerin ibrazı ile temin edilir?

Hizmet belgeleri Çalışma Ataşeliklerimiz/Müşavirliklerimizden temin edilebilir. Hizmet belgesi alabilmek için yurtdışında sigortalı olarak çalışıldığını gösteren ilgili ülkenin yetkili kurumundan alınmış sigorta cetvelleri ibraz edilmelidir.

Birleşik Krallık söz konusu olduğunda, Ataşeliğimizin bu belgeyi düzenleyebilmesi için vatandaşlarımızın aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir:

  • National Insurance Contributions Record (İngiltere Sigorta Kaydı) ve T.C. Nüfus cüzdanı
    Bu belge aşağıdaki Kurum’a ait telefon numarası aranarak temin edilebilir:

H&M Revenue and Customs 
National Insurance Contribution Office 
Telefon Numarası: 0 3000 560 629

  • Bu belgede belirtilen sigortalılık sürelerinin yetersiz veya eksik olduğu düşünülüyorsa; ilaveten P60 yılsonu belgeleri ve ücret bordroları da(kendi namına çalışanlarda prim ödeme belgesi) ibraz edilmelidir.

6) Hizmet Belgesinin geçerlilik süresi nedir?

Hizmet belgeleri genel olarak 3 ay geçerlilik süresine sahiptir.

7) Hizmet Belgesi almak için herhangi bir ücret ödenir mi?

Hizmet belgesi için vatandaşlarımızdan ücret talep edilmemektedir.

8) Düzenlenen Hizmet Belgesinde hataların (isim, doğum tarihi, çalışma tarihleri vs.) bulunması halinde ne yapılmalıdır?

Hata olması durumunda Ataşeliğimizle tekrar irtibata geçilerek şahsen ya da posta yoluyla hatanın düzeltilmesini sağlamak mümkündür. Bu durumda hatalı hizmet belgesinin ve dayanak belgenin tekrar ibraz edilmesi yerinde olacaktır.

9) Hizmet Belgesi talebine uzun zamandır cevap alınamaması halinde ne yapmak gerekir?

Posta ile yapılan taleplerde, talebin yoğunluğuna göre hizmet belgesi hazırlanması ve postaya verilmesi 2-3 hafta alabilmektedir. Eğer belge bu süre sonunda da elinize geçmediyse Ataşeliğimizle irtibata geçerek talep dilekçesi ve belgelerin Ataşeliğimize ulaşıp ulaşmadığını teyit edebilirsiniz.

10) İngiltere'de çalıştıktan sonra primlerimi alarak Türkiye'ye döndüm, hizmet belgesini nasıl temin edebilirim?

İngiltere’de ödenen primler kişiye geri ödenmemektedir. Türkiye’ye döndükten sonra hizmet belgesi temin etmek istiyorsanız HM Revenue and Customs adlı kuruluşu +44 3000 560 629 nolu telefondan arayarak National Insurance Record belgenizi temin etmeniz ve bu belgeyi bir dilekçe ve Nüfus Cüzdanınızın fotokopisiyle birlikte Ataşeliğimize postalamanız gerekmektedir.

11) Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. İngiltere'de ev hanımı olarak ikamet ettiğim süreleri gösterir ikamet belgesini nasıl temin ederim?

İkamet belgeleri Başkonsolosluğumuzun Noter Bölümü tarafından verilmektedir. Türkiye’ye döndükten sonra ikamet belgesine ihtiyacı olan vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuzun Noter Bölümüne taleplerini belirten bir dilekçe ekinde,

  • İngiltere’ye giriş- çıkış yaptığınız pasaportunuzun fotoğraf, kimlik bilgileri ve pasaport numarası olan sayfalarının Türkiye’de Noter tarafından onaylanmış fotokopilerini,
  • Pasaportunuzda İngiltere'ye giriş ve çıkış tarihlerini gösteren sayfalarının Noter tarafından onaylanmış fotokopilerini,
  • Nüfus cüzdanınızın  Noter tarafından onaylanmış fotokopisini,
  • Eğer pasaportunuzda giriş-çıkış tarihleri tespit edilemiyorsa İngiliz makamlarından alınmış bu tarihleri gösteren bir belgeyi (Home Office belgesi, GP belgesi gibi...),
  • Belge ve posta ücretini göndermeleri gerekmektedir.

Şahsen başvuru durumunda yukarda sayılan belgelerin asılları ibraz edilmelidir. Konuyla ilgili detaylı bilgi için Noter Bölümüyle irtibata geçmeniz gerekmektedir.

12) Yurt dışında geçen sürelerin ne kadarını borçlanmak gerekir?

Borçlanma isteğe bağlıdır. Vatandaşlarımız yurtdışında geçen sürelerini belgeledikten sonra bu sürelerden diledikleri kadarını borçlanabilirler. Diğer emeklilik şartları yerine getirilmişse ve kişi hemen aylık bağlatmak istiyorsa, bu durumda emekli aylığı bağlanması için gerekli gün sayısı kadar borçlanmak yeterli olacaktır.

13) Borçlanılacak tutar nasıl hesaplanır, ödeme hangi para biriminde yapılır ve taksit imkânı var mıdır?

Kuruma ödenecek olan borçlanma tutarı, başvuru tarihinde geçerli olan bir günlük borçlanma bedelinin alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla başvuru sahibince seçilen miktarın borçlanılmak istenen gün sayısı ile çarpımı kadardır.

Örnek: Asgari borçlanma bedeli üzerinden 10 yıllık (3600 günlük) süreyi 01.01.2014 – 30.06.2014 arasında borçlanacak bir vatandaşımızın ödeyeceği asgari miktar:
3600 x 11.42 = 41,112 TL olacaktır. 
Bedel, Türk lirası olarak ödenecektir. Ancak başvuru sahibi vatandaşımız halen yurtdışında yaşıyorsa ödemeyi döviz cinsinden de yapabilecektir.

Ödemede taksit imkânı yoktur. Borçlanma bedeli, tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenmelidir. Aksi halde borçlanma işlemi iptal edilir ya da kısmi bir ödeme yapıldıysa ödenen kısma tekabül eden süreler kişinin sigortalılık günlerine eklenir.

14) Borçlanma tutarı yatırıldıktan veya tebliğ edildikten sonra borçlanmadan vazgeçilebilinir mi? Vazgeçilirse daha sonra bu hak kullanabilir mi?

Borçlanma işlemi iptal edilebilir, bu durumda kişiye ödediği bedel faiz uygulanmaksızın geri ödenecektir. İşlemi iptal ettiren vatandaşımız daha sonra isterse tekrar borçlanabilir. Borçlanma işlemi yaparak aylık bağlanmış ise bu durumda işlem iptal edilemez.

15) Borçlanma başvurusunda herhangi bir süre kısıtlaması var mıdır?

Vatandaşlarımız her zaman borçlanma başvurusunda bulunabilirler.

16) Mavi kartlıların borçlanması hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yurtdışı Hizmet Borçlanmasını düzenleyen 3201 Sayılı Kanun özel olarak ve sadece Türk vatandaşları için çıkarılmıştır. Yurtdışı borçlanma hakkından yararlanmak için çalışılan, işsizlikte geçen veya ev kadını olarak yabancı ülkede ikamet edilen sürede mutlaka Türk vatandaşı veya Türk vatandaşlığını koruyan çifte vatandaş olmak gerekir. Yabancı ülke vatandaşlığına geçen veya eski adı pembe kart yeni adı mavi kart sahipleri artık Türk vatandaşı olmadıkları için bu imkândan faydalanamamaktadır. Ancak yurtdışı sürelerini daha önce Türk vatandaşı iken borçlananlar, bilahare Türk vatandaşlığından çıkmış olsalar dahi aylık talebinde bulunabileceklerdir. Ayrıca kendilerine aylık bağlanmış olanlar aylık aldıkları sürede, Türk vatandaşlığını kaybetmeleri durumunda da aylıkları kesilmeyecektir.

17) Türkiye`den borçlanarak bağlanmış aylık hangi durumlarda kesilir?

Vatandaşımız yurtdışında çalışmaya veya ikamete dayalı bir sosyal sigorta veya sosyal yardım ödeneği almaya başladığında kendisine bağlanan aylık kesilecektir.

18) İngiltere'de ikamet ediyorum. İngiltere'de çalıştığım süreleri Türkiye'den borçlandım ve emekli oldum. Türkiye'deki sağlık sigortasından faydalanabilir miyim?

Türkiye’de yaşlılık aylığı bağlanarak emekli olmuş vatandaşlarımız Türkiye’de sağlık sigortasından faydalanabilirler.

19) İngiltere'de ikamet ediyorum. İngiltere'den aldığım emekli aylığım Türkiye'den borçlanarak emekli olmama engel teşkil eder mi?

İngiltere'den aldığınız emekli aylığınız Türkiye'den borçlanarak emekli olmanıza engel değildir. Her iki ülkeden aynı zamanda emekli aylığı almak mümkündür.

20) İngiltere'den malulen emekliyim. Borçlanmam halinde Türkiye'den de malulen emekli olabilir miyim?

Türkiye’de malulen emekli olabilmek için SGK ile irtibata geçmek ve başvuruda bulunmak gerekmektedir. Türkiye’de malulen emekli olmak için gerekli şartların yerine getirilmesi, maluliyet derecesinin tespiti için Kurum tarafından yönlendirileceğiniz sağlık kurulunca muayene edilmeniz gerekmektedir. Maluliyet aylığı bağlanması için gerekli prim gün sayısı yetersizse yurtdışı sürelerinizi borçlanarak tamamlayabilirsiniz.

21) Hizmet Birleştirmesi hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Ülkeler arasındaki sosyal güvenlik sözleşmelerine göre iki ülkede geçen çalışma süreleri belli koşullarla birleştirilebilir. Birleşik Krallık-Türkiye arasındaki sözleşmeye göre Birleşik Krallıkta geçen hizmetlerle, Türkiye’de sadece 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sağlık Sigortası Kanununa tabi olarak geçen hizmetler birleştirme kapsamındadır ( Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi hizmetler).

Aylık hakkının kazanılmasında her iki tarafın ülkesinde geçen hizmetler aynı zamana rastlamamak kaydıyla ve 180 günden az prim olmamak koşuluyla birleştirilebilir. Burada iki ülkede geçen sürelerin birleştirildiği, ancak iki ülke arasında prim aktarımı yapılamadığı hususuna dikkat edilmelidir.

Hizmet birleştirmede her ülke kendi sistemine ödenen prime karşılık kısmi bir aylık bağlar. Sigortalıya iki kısmi aylığın bir araya getirilmesinden oluşan birleştirilmiş bir Sözleşme Aylığı bağlanır.

22) İngiltere'den emekli olma konusunda bilgi verir misiniz?

İngiltere’den tam emekli aylığı alabilmek için sizin tarafınızdan ya da aldığınız yardımlar nedeniyle devlet tarafından adınıza toplam 30 yıl prim ödenmiş olması ve belli bir yaşa erişmiş olmanız gerekmektedir. Eğer emekli yaşına geldiğinizde yeterli prim ödeme yılınız yoksa, prim ödenen yıllar karşılığında kısmi bir emekli aylığı bağlanmaktadır.

Şu anda İngiltere’de emeklilik yaşı 6 Aralık 1953 tarihinden önce doğan erkeler için 65’tir.  5 Nisan 1950 – 6 Nisan 1953 arasında doğan kadınlar ise 60-65 yaşları arasında emekli olabilirler. Diğer yandan 2011 yılında yapılan değişikliklere göre, Nisan 2016-Kasım 2018 tarihleri arasında kadınların emeklilik yaşı 65’e çıkarılacaktır. Ekim 2020’de ise kadın ve erkeklerin emeklilik yaşı 66’da eşitlenecektir.

23) Halen Türkiye'de ikamet ediyorum. İngiltere'de çalıştığım süreler İngiltere'den emekli olmak için yeterli değil, ne yapabilirim?

Bu durumdaki vatandaşlarımız dilerlerse İngiltere’de isteğe bağlı prim ödeyerek emeklilik koşullarını tamamlayabilirler. Türkiye’de yaşarken İngiltere’de isteğe bağlı prim ödeyebilmek için İngiltere’de sürekli olarak en az 3 yıl yaşamış olmak veya Türkiye’ye dönmeden önce İngiltere’de en az 3 yıl prim ödemiş olmak gerekmektedir.

İkinci bir seçenek olarak İngiltere’den emeklilik yaşınız geldiğinde Newcastle’da bulunan International Pensions Centre ile irtibata geçip, İngiltere-Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre hizmet birleştirmesi talebinde bulunabilirsiniz. Bu durumda Türkiye’deki sigortalılık süreleriniz, İngiltere’deki mevcut sürelerinizle birleştirilir ve İngiltere’de ödediğiniz primler oranında kısmi bir sözleşme aylığı tarafınıza bağlanabilir.

24) İngiltere'de çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Sigorta primlerimi alabilir miyim?

Gerek İngiliz mevzuatına, gerekse İngiltere-Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’ne göre İngiltere’de ödenen primler kişiye iade edilmemekte ya da Türkiye’ye aktarılmamaktadır. Ancak İngiltere’de isteğe bağlı prim ödendiyse bunlar geri talep edilebilmektedir.

25) Türkiye'ye kesin dönüş yapmak istiyorum. Primlerimi SGK 'ya transfer edip Türkiye'den emekli olabilir miyim?

Gerek İngiliz mevzuatına, gerekse İngiltere-Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’ne göre İngiltere’de ödenen primler kişiye iade edilmemekte ya da Türkiye’ye aktarılmamaktadır.

Ancak 3201 sayılı Kanundan faydalanmak suretiyle İngiltere’deki sürelerinizi hizmet borçlanması yapmak suretiyle Türkiye’de ödeyebilir ve sigortanız açısından değerlendirebilirsiniz.

26) Türkiye'de ikamet ediyorum. İngiltere'den bağlanan emekli aylığım kesildi, ne yapmam gerekir?

Bu durumda ya doğrudan ya da Ataşeliğimiz aracılığıyla Newcastle’da bulunan International Pensions Centre ile irtibata geçmek gerekmektedir.

27) İngiltere'de ikamet ediyorum. İngiltere'den çocuk parası almak için nereye hangi belgelerle başvurmalıyım?

İngiltere’de iki tür çocuk parası bulunmaktadır.

Çocuk ödeneği (Child Benefit), yıllık geliri 60.000 Sterlin’den az geliri olan ailelere verilmektedir. Talep edebilmek için HM Revenue and Customs adlı kuruluşun internet sitesinden (http://www.hmrc.gov.uk) Child Benefit formu indirilerek doldurulmalı ve aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

Child Benefit Office (Washington)
Freepost
NEA 10463
PO Box 133
Washington NE38 7BR

Çocuk Vergi Kredisi (Child Tax Credit) ise gelir düzeyi düşük çocuklu aileleri desteklemeye yönelik bir sosyal yardımdır. Gerekli form Tax Credit Helpline’a ait 0345 300 3900 numaralı telefon aranarak talep edilebilir. Doldurulan form aşağıdaki adrese yollanmalıdır:

HM Revenue & Customs Tax Credits
Comben House
Farriers Way
Netherton
L75 1BY

28) İngiltere'de ikamet etmekteyim. Türkiye'de yaşayan çocuklarım için çocuk parası alabilir miyim?

Kendileri İngiltere’de, çocukları Türkiye’de ikamet eden vatandaşlarımız çocuk parası alamazlar. Bunun için çocukların da İngiltere’de yaşamaya başlamaları gerekir.

29) İngiltere'de çalışmaktayım. Çocuğum Türkiye'de öğrenim görüyor, çocuğum sağlık sigortamdan yararlanabilir mi?

Yürürlükte bulunan İngiltere-Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesi sağlık hizmetlerini kapsamamaktadır. Dolayısıyla İngiltere’deki sigorta nedeniyle Türkiye’de yaşayan çocuk sağlık hizmetlerinden faydalanamayacaktır.

Diğer yandan, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’de yaşayan bakmakla yükümlü bulunduğu kişiler (eş, çocuk, ana, baba) Genel Sağlık Sigortası kapsamında tescil edilecek olup, gelir testi için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaat etmeleri sonucu yapılacak gelir testi sonucuna göre belli bir miktarda prim ödeyerek ya da prim ödemeksizin sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir.

Eğer Türkiye’de yaşayan çocuklar 18 yaşını doldurmamış iseler herhangi bir prim ödemeden Genel Sağlık Sigortasından yararlanacaklar, yani sağlık yardımları devlet tarafından karşılanacaktır.

30) İngiltere'den aldığım yetim aylığı Türkiye'ye dönersem kesilir mi?

İngiltere’de müstakil bir yetim aylığı bulunmamakta ancak bakmakla yükümlü olunan çocuğu olan dullara haftalık olarak “Dul Ebeveyn Ödeneği” ödenmektedir.  Bu ödenek çocuk için verilen çocuk parası ( Child Benefit ) kesilinceye (16 yaş ya da eğitim devam ediyorsa 20 yaşına) kadar ödenmektedir. Bu ödenek ölmüş kocasının çocuğuna hamile olan kadınlara da ödenir.

Bu yardım Türkiye’ye dönüldüğünde de ödenmeye devam edilir ancak dönmeden önce bağlı bulunduğunuz JobCentre Plus ile irtibata geçip bilgi vermeniz gerekmektedir.

31) İngiltere'de kısa bir süre çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Eksik süreyi tamamlamak için İngiltere İhtiyarlık Sigortası'na isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilir miyim?

Bu durumdaki vatandaşlarımız dilerlerse İngiliz sigortasına isteğe bağlı prim ödeyerek emeklilik koşullarını tamamlayabilirler. Türkiye’de yaşarken İngiltere’de isteğe bağlı prim ödeyebilmek için İngiltere’de sürekli olarak en az 3 yıl yaşamış olmak veya Türkiye’ye dönmeden önce İngiltere’de en az 3 yıl prim ödemiş olmak gerekmektedir.

32) İngiltere'den Türkiye’ye kesin dönüş yapmak istiyorum. Hangi sosyal haklarım bulunmaktadır ve bunları nasıl kullanabilirim?

Kesin dönüş yapan vatandaşlarımızın sosyal güvenlikle ilgili bazı hakları olabilir. Bu nedenle İngiltere’den herhangi bir aylık ya da yardım alınıyorsa, ödemeyi yapan yetkili İngiliz kurumuyla irtibata geçip ödemenin Türkiye’de devam edip etmeyeceğine dair bilgi almak gerekir.

İngiltere’de ödenen bazı vergilerin bir kısmı ülkeden çıkıldığında geri ödenebilmektedir. Bu durumda HM Revenue and Customs adlı kuruluşla irtibata geçilip vergi iadesi talep formu doldurularak müracaatta bulunmak gerekmektedir. Ancak İngiltere’de ödenen sigorta primleri geri ödenmemektedir.

İngiltere’de geçen sürelerinizi (sigortalılık süreleri ya da ev kadınlığı süreleri) Türkiye’de sigortalılığınız açısından değerlendirmek istiyorsanız, Çalışma ve sosyal Güvenlik Ataşeliğiyle irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Türkiye’ye eşya ya da araba götürmeye dair şartlarla ilgili bilgi almak için de Maliye Müşavirliği ile irtibata geçmek gerekmektedir.

33) İngiltere'de ikamet ediyorum. Türkiye'de isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilir miyim?

Kural olarak yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye’de isteğe bağlı prim ödeyemezler. Ancak İngiltere ile Türkiye arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi nedeniyle, İngiltere’de yaşayan vatandaşlarımız Türkiye’de isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilirler. (Ekleme Tarihi: 01/01/2016) Ancak, bunu tercih etmeleri halinde 9000 iş günü ve 60 yaş şartına tabi olurlar.

34) İngiltere'de yaşıyorum ve burada çalıştığım yıllar boyunca Türkiye'de isteğe bağlı prim ödedim. Bu primlerim geçerli midir?

Ülkemizle imzalanmış ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre yurtdışından ülkemizde isteğe bağlı sigortaya prim ödemenin mümkün olduğu Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre’deki çalışma süreleri ile ülkemizdeki isteğe bağlı sigortaya prim ödenen sürelerin çakışması halinde isteğe bağlı sigortalılık süreleri iptal edilmemektedir. Dolayısıyla bu primler geçerlidir.

35) Türkiye'de sahip olduğum meslek diploması İngiltere'de geçerli midir? Bu diplomanın denkliği nasıl sağlanır?

Yabancı meslek diplomaları, İngiltere'de genelde doğrudan kabul edilmemektedir. Mesleki yeterlilik için başvuru sahibinin, ilgili branşa göre, kolejlere giderek ek mesleki dersler alması ve sınava girmesi gerekmektedir. Ancak bu yolla, yabancı mesleki diplomalar, İngiltere'deki meslek diplomalarıyla denk saydırılabilmektedir.

Benzer biçimde, mesleki unvan sağlayan üniversite diplomalarının eşdeğer olabilmesi için belirli kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Örneğin Türkiye'den diploma sahibi bir doktor, avukat veya öğretmenin İngiliz sistemine göre, ilgili meslek odasıyla irtibata geçerek ek bir eğitim alması ve akabinde düzenlenen sınavlarda başarılı olması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse hâlihazırda doktorların General Medical Council adlı kuruluşa kayıt olup bazı sertifika programlarının tamamlanması beklenmektedir.

36) İngiltere'de bir firmada çalıştım. İşletme emekli aylığı almak için hangi şartlar aranmaktadır, kısaca bilgi verir misiniz?

Ekim 2012’den önce işverenlerin çalışanları için herhangi bir emeklilik rejimine prim ödeme zorunluluğu yoktu. Ancak anılan tarihte yürürlüğe giren yasa değişikliği ile bütün işverenler şartları karşılayan çalışanlarını otomatik olarak bir işletme emekli aylığı rejimine kaydetmek zorundadırlar. Eğer işçi sistemden faydalanmak istemezse işverene bildirerek çıkabilir. Yeni düzenleme aşamalı olarak 2018’e kadar mevcut bütün işverenleri kapsar hale gelecektir.

İşverenler, 22 ile emeklilik yaşı arasında olan, yılda 8105 Sterlin’den fazla kazanan ve Birleşik Krallık’ta istihdam edilen çalışanlarını otomatik olarak işletme emekli rejimine kaydetmek zorundadırlar. Hangi tür işletme emekli aylığı rejiminin uygulanacağına işveren karar verir. 

Yeni sistemde işverenler, kişinin kazancının en az %1’i (2018’e kadar %3’e yükselecek), çalışanlar %0.8’i (2018’de %4’ü) kadar prim öderken, devlet de kişinin kazancından alınan vergiden %0.2 (2018’de %1) oranında yapacağı indirimi işletme emekli aylığına aktaracaktır.  İsteyen çalışanlar bu sistemin dışında kalabileceklerdir. Otomatik kayıt her 3 yılda bir tekrar edilecek ve çalışanlar aynı seçeneğe sahip olacaklardır. İşletme emekli aylığı alabilmek için asgari yaş 55’tir.

 

 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Hukuk Danışmanlığı
Harçlar
Form ve Dilekçeler
Linkler | Bağlantılar
 
 
 

BAŞKONSOLOSTAN
 

Konsolosluk Hakkında
Başkonsolos Mesajı
Özgeçmiş
Başkonsolosların Konuşmaları


T.C. LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

Posta adresi:
Rutland Lodge Rutland Gardens,
Knightsbridge
London SW7 1BW,
United Kingdom

Telefon: 020 7591 6900
Faks: 020 75 91 6911


BİZE ULAŞIN:
BizeYazin Bize Yazın (Tüm sorularınız için):
http://www.konsolosluk.gov.tr
/eKonsolosluk/Sayfalar/tr/Iletisim
KCM Konsolosluk Çağrı Merkezi:
+44 203 608 80 90
Twitter www.twitter.com/TurkConsLondon
face www.facebook.com/LondraBK


Başvuru Saatleri:
Pazartesi - Cuma
09:00 - 13:00

 
 
 
 
  © 2018 Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu - Kaynak: Ana sayfamızdaki flash slide Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız tarafından sağlanmıştır.