Türkiye Cumhuriyeti
LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

   Vatandaşlık  |  Pasaport  |  Nüfus  |  Askerlik  |  Noter  Randevular  |  Diğer İşlemler  |  Duyurular ve Bilgi Notları
 

 LİNKLER & BAĞLANTILAR

Genel
T.C. Cumhurbaşkanlığı www.tccb.gov.tr
Türkiye Büyük Millet Meclisi www.tbmm.gov.tr
Anayasa Mahkemesi www.anayasa.gov.tr
T.C. Başbakanlık www.basbakanlik.gov.tr
Genelkurmay Başkanlığı www.tsk.mil.tr
T.C. Dışişleri Bakanlığı www.mfa.gov.tr
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) www.tika.gov.tr
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği www.abgs.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumu www.tuik.gov.tr
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü www.devletarsivleri.gov.tr
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü www.dmi.gov.tr
Savunma Sanayii Müsteşarlığı www.ssm.gov.tr
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı www.dpt.gov.tr
Konsolosluk hizmetleri ile bağlantılı konular
e-konsolosluk web sitesi www.e-konsolosluk.net
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü www.nvi.gov.tr
Gümrük Müsteşarlığı www.gumruk.gov.tr
Sosyal Güvenlik Kurumu www.sgk.gov.tr
MSB Askeralma Dairesi Başkanlığı (ASAL) www.asal.msb.gov.tr
Devlet Bakanlığı (Yurtdışında yaşayan vatandaşlar) www.vatandas.gov.tr
Mevzuat Bilgi Sistemi (e-mevzuat) mevzuat.basbakanlik.gov.tr
T.C. Resmi Gazete rega.basbakanlik.gov.tr
Gelir İdaresi Başkanlığı www.gib.gov.tr
Türkiye Noterler Birliği www.tnb.org.tr
İçişleri Bakanlığı www.icisleri.gov.tr
Emniyet Genel Müdürlüğü www.egm.gov.tr
Adalet Bakanlığı www.adalet.gov.tr
Türkiye Barolar Birliği www.barobirlik.org.tr
Diyanet İşleri Başkanlığı www.diyanet.gov.tr
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü www.tkgm.gov.tr
Yabancı Yatırım, Dış Ticaret, Ekonomi, Finans ve Bu Alanlarda Faaliyet Gösteren Kurum, Kuruluş ve Meslek Örgütlenmeleri
Türkiye İstatistik Kurumu www.tuik.gov.tr
Türkiye Yatırım Teşvik ve Tanıtım Ajansı www.invest.gov.tr
Hazine Müsteşarlığı www.hazine.gov.tr
Sermaye Piyasası Kurulu www.spk.gov.tr
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) www.imkb.gov.tr
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı www.oib.gov.tr
Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) www.dtm.gov.tr
Yurtdışındaki Ticaret Müşavirlikleri Sitesi www.musavirlikler.gov.tr
DTM İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) www.igeme.org.tr
Türkiye İhracatçılar Meclisi www.tim.org.tr
Türkiye Dış Ticaret Derneği www.turktrade.org.tr
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası www.tcmb.gov.tr
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu www.bbdk.org.tr
Türkiye Bankalar Birliği www.tbb.org.tr
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) www.masak.gov.tr
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) www.tobb.org.tr
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) www.deik.org.tr
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) www.tusiad.org
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) www.musiad.org.tr
YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği www.yased.org.tr
Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) www.tugiad.org.tr
Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYİAD) www.gyiad.org
Turizm
Kültür ve Turizm Bakanlığı www.kultur.gov.tr
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) www.tursab.org.tr
Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği www.turob.org
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği www.ttyd.org.tr
Ulaştırma
Ulaştırma Bakanlığı www.ubak.gov.tr
Türk Hava Yolları www.thy.com.tr
İstanbul Atatürk Havalimanı www.ataturkairport.com
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü www.dhmi.gov.tr
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü www.shgm.gov.tr
Karayolları Genel Müdürlüğü www.kgm.gov.tr
Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı www.denizcilik.gov.tr/tr
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü www.tcdd.gov.tr
Uluslararası Nakliyeciler Derneği www.und.org.tr
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Derneği www.utikad.org.tr
Kültür ve Kültür Varlıkları
Kültür ve Turizm Bakanlığı www.kultur.gov.tr
TBMM Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı www.millisaraylar.gov.tr
KTB Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü http://kvmgm.kultur.gov.tr
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi http://muze.sabanciuniv.edu
KTB Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü http://kygm.kulturturizm.gov.tr
Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığı www.meb.gov.tr
Yükseköğretim Kurulu www.yok.gov.tr
Vakıf Üniversiteleri www.vakifuniversiteleri.com
TÖMER Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi www.tomer.ankara.edu.tr
Bilimsel Kuruluşlar ve Teknoparklar
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) www.tubitak.gov.tr
Türkiye Bilimler Akademisi www.tuba.gov.tr
İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi www.ariteknokent.com.tr
O.D.T.Ü. Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi www.metutech.metu.edu.tr
Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi www.cyberpark.com.tr/tr
Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Teknoparkı www.marmarateknokent.com.tr
İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi http://iztekgeb.iyte.edu.tr
GOSB Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi www.gosbteknopark.com
Kocaeli Üniversitesi Teknopark www.kouteknopark.com
Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi www.atap.com.tr
Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi www.teknopark.yildiz.edu.tr
Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi www.erciyesteknopark.com
Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi www.akdeniz.edu.tr/batek
Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi http://teknokent.ktu.edu.tr
Çukurova Teknoloji Geliştirme http://teknokent.cukurova.edu.tr
Düşünce ve Araştırma Kuruluşları
Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) www.sam.gov.tr
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) www.tesev.org.tr
Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) www.asam.org.tr
Dış Politika Enstitüsü www.foreignpolicy.org.tr
Ermeni Araştırmaları Enstitüsü www.eraren.org
Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı www.tesav.org.tr
Ekonomi Politikaları Araştırma Enstitüsü (TEPAV) www.tepav.org.tr
İktisadi Kalkınma Vakfı www.ikv.org.tr
İletişim
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu www.tk.gov.tr
Türk Telekom Rehber www.ttrehber.turktelekom.com.tr
PTT Genel Müdürlüğü www.ptt.gov.tr
Türkiye Bilişim Derneği www.tbd.org.tr
Medya
Anadolu Ajansı www.aa.com.tr
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü www.byegm.gov.tr
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu www.rtuk.org.tr
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu www.trt.com.tr

 

 

 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Hukuk Danışmanlığı
Harçlar
Form ve Dilekçeler
Linkler | Bağlantılar
 
 
 

BAŞKONSOLOSTAN
 

Konsolosluk Hakkında
Başkonsolos Mesajı
Özgeçmiş
Başkonsolosların Konuşmaları


T.C. LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

Posta adresi:
Rutland Lodge Rutland Gardens,
Knightsbridge
London SW7 1BW,
United Kingdom

Telefon: 020 7591 6900
Faks: 020 75 91 6911


BİZE ULAŞIN:
BizeYazin Bize Yazın (Tüm sorularınız için):
http://www.konsolosluk.gov.tr
/eKonsolosluk/Sayfalar/tr/Iletisim
KCM Konsolosluk Çağrı Merkezi:
+44 203 608 80 90
Twitter www.twitter.com/TurkConsLondon
face www.facebook.com/LondraBK


Başvuru Saatleri:
Pazartesi - Cuma
09:00 - 13:00

 
 
 
  © 2018 Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu - Kaynak: Ana sayfamızdaki flash slide Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız tarafından sağlanmıştır.