Türkiye Cumhuriyeti
LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

   Vatandaşlık  |  Pasaport  |  Nüfus  |  Askerlik  |  Noter  Randevular  |  Diğer İşlemler  |  Duyurular ve Bilgi Notları

 NOTERLİK İŞLEMLERİ


GENEL BİLGİ

Başkonsolosluğumuz Noterlik Bölümünde aşağıdaki hizmetler verilmektedir.


-Vekaletname
-Muvafakatname, Beyanname, Taahhütname
-Azilname (Herhangibir vekaletin iptal edilmesi)
-Feragatname
-Babalık Tanıma Senedi
-Bağış Senedi
-İkamet Belgesi
-İkamet Nakil Belgesi
-İmza Sirküleri
-Adli Sicil Belgesi

-Başka bir kurum (noter veya avukat) tarafından  hazırlanan vekaletnamenin bir örneğinin talep edilmesi (edilecek olması) durumunda,  sözkonusu belgenin Microsoft Word formatında hazırlanan dosyasının elektronik bellek aygıtlarında  (USB drive) veya  e-posta olarak hazır bulunması gerekmektedir.


-Teyit İşlemleri (Başkonsolosluğumuzda hazılanan vekaletnamelerin teyit işlemleri için londrabkteyit@mfa.gov.tr adresine e-posta mesajı atabilirsiniz. Mesajlarınıza teyidi istenen vekaletnamenin taranmış bir örneğini eklemeyi lütfen unutmayınız.)

Noterlik işlemleri için yapılacak müracaatlarda Başkonsolosluğumuza gelmeden önce mutlaka online randevu alınması önemle rica olunur. Randevusuz işlem yapılamamaktadır.

Noter işlemleri için Başkonsolosluğumuza gelen vatandaşlarımızın beraberlerinde mutlaka Nüfus Cüzdanı ve iki adet fotoğraf getirmeleri, buna ilaveten vekil tayin edilecek kişinin adı soyadı, doğum tarihi, baba adı ve T.C. Kimlik numarasının bilinmesi gerekmektedir.

Noter evrakı düzenlenirken aşağıdaki hususların doğru ve eksiksiz tanımlanması gerekmektedir.

-Vekaleti veren kişinin kimlik bilgileri ve bunu doğrulayan belge (Nüfus Cüzdanı)
-Vekil tayin edilen kişinin kimlik bilgileri (yukarıda belirtildiği gibi)
-Eğer avukata vekalet verilecekse avukatın adı soyadı, bağlı olduğu baro ismi ve T.C. kimlik numarası
-Devredilecek veya satılacak gayrimenkulun (taşınmazın) tapu fotokopisi.
-Devredilecek veya satılacak motorlu aracın ruhsat fotokopisi.
-İşlem yapılacak banka hesabının hesap cüzdanı fotokopisi.
-İşlem yapılacak şirketin ticaret sicil gazetesinin aslı ve 2 adet fotokopisi.

65 yaşına giren vatandaşlarımızın, vekaletname düzenleme işlemi talep edilmesi durumunda, doktor raporu ibraz etmeleri gerekmektedir.

Not: Göndereni belli olmayan postalar Başkonsolosluğumuzca kabul edilmemektedir.

 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Hukuk Danışmanlığı
Harçlar
Form ve Dilekçeler
Linkler | Bağlantılar
 
 
 

BAŞKONSOLOSTAN
 

Konsolosluk Hakkında
Başkonsolos Mesajı
Özgeçmiş
Başkonsolosların Konuşmaları


T.C. LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

Posta adresi:
Rutland Lodge Rutland Gardens,
Knightsbridge
London SW7 1BW,
United Kingdom

Telefon: 020 7591 6900
Faks: 020 75 91 6911


BİZE ULAŞIN:
BizeYazin Bize Yazın (Tüm sorularınız için):
http://www.konsolosluk.gov.tr
/eKonsolosluk/Sayfalar/tr/Iletisim
KCM Konsolosluk Çağrı Merkezi:
+44 203 608 80 90
Twitter www.twitter.com/TurkConsLondon
face www.facebook.com/LondraBK


Başvuru Saatleri:
Pazartesi - Cuma
09:00 - 13:00

 
 
 
  © 2018 Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu - Kaynak: Ana sayfamızdaki flash slide Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız tarafından sağlanmıştır.