Türkiye Cumhuriyeti
LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

   Vatandaşlık  |  Pasaport  |  Nüfus  |  Askerlik  |  Noter  Randevular  |  Diğer İşlemler  |  Duyurular ve Bilgi Notları

 NOTERLİK İŞLEMLERİ


İŞLEM TÜRLERİ VE GEREKLİ BELGELER

Hangi tür işlemler için ne gibi bilgi ve belgeler gerektiği aşağıdaki listede tanımlanmıştır.

Bütün vekaletname işlemleri için, vekilin adı soyadı, doğum tarihi, baba adı, T.C. kimlik nosu ve
vekalet verenin iki adet fotoğrafı gerekmektedir. Ayrıca vekalet verecek kişinin geçerli nüfus cüzdanı ile başvurması zorunludur. Nüfus cüzdanı olmayan vatandaşlarımızın noterlik işlemleri yapılamamaktadır.

Gayrimenkul satış/devir vekaletnameleri için, tapu fotokopisi veya tapu bilgileri (ili,ilçesi, mahalle,köy, mevkii, pafta, ada, parsel, arsa payı, kat, blok, bağımsız bölüm no)

İpotek / İstimlak / Kamulaştırma / İnşaat vekaletnameleri için, tapu fotokopisi veya tapu bilgileri (ili,ilçesi, mahalle,köy, mevkii, pafta, ada, parsel, arsa payı, kat, blok, bağımsız bölüm no)

Motorlu araç satış/devir vekaletnameleri için, ruhsat fotokopisi veya araç bilgileri (marka, tipi, model yılı, plakası, motor seri no, şasi seri no)

Şirket ile ilgili vekaletnamelerde, şirket ticaret sicil gazetesinin ASLI ve iki adet fotokopisinin getirilmesi gerekmektedir. Şahıs firmaları için vergi levhasının ASLI ve iki adet fotokopisinin getirilmesi gerekmektedir.

Bankadan Kredi Kullanımı Vekaletnamelerinde, bankaların kredi kullanım vekaletname metinleri kendileri tarafından düzenlendiği için sözkonusu Kredi vekaletname metnini bankanızdan WORD formatında tedarik ederek Flash Disc (USB)’ye yükleyerek getirmeniz önerilmektedir.

Avukata verilecek (GENEL DAVA veya BOŞANMA) vekaletnameler için, avukatın tam adı soyadı, bağlı olduğu barosu ve T.C. kimlik nosu.

Azilname düzenlenmesi için, azil edilecek kişinin adı soyadı ve Türkiye açık adresi, vekaletnamenin düzenlendiği noterliğin adı, vekaletnamenin tarihi ve yevmiye nosu.

Banka ile ilgili vekaletnamelerde, hesap cüzdanı fotokopisi veya hesap bilgileri (banka adı, şubesi ve hesap numarası)

Telefon işlemleri için vekaletnamelerde, telefon numarası ve telefon idaresinin adı, telefonun devredileceği adres.

Babalık tanıma senedi işlemlerinde, (sadece babanın yabancı olması durumunda noterde yapılır) babanın ve annenin pasaport , çocuğun büyük boy doğum belgesi ve babanın 3 adet fotoğrafı gereklidir. Bu işlem için hem anne hem babanın bizzat gelmesi gerekmektedir.Babanın Türkçe bilmemesi durumunda Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi odasından Yeminli Tercüman sağlanması gerekmektedir.

İkamet belgesi, Yaşam Belgesi işlemleri için, geçerli T.C. pasaportu ibraz edilmesi zorunludur. Ayrıca ikamet belgesi için adres gösterir belge istenmektedir. SGK ile ilgili taleplerde İngiltere'ye ilk geliş tarihini gösterir eski pasaport ,GP, Home Office ve Council mektubu ibraz edilmelidir.

İkamet Nakil (Eşya Nakil) Belgesi işlemleri için, geçerli T.C. pasaportu ibraz edilmesi zorunludur. Ayrıca işçi ise işyerinden, öğrenci ise okulundan, iş sahibi ise vergi dairesi veya chartered muhasebeciden ilişik kestiğine dair antetli, orijinal kaşe ve imzalı mektup gerekmektedir.

Önemli Notlar:

Her türlü noterlik evrakı sadece bir kişi adına düzenlenmektedir.
Noter harçları hakkında bilgi için lütfen burayı tıklayınız
Her türlü Noterlik işlemi için online randevu alınması zorunludur.

-Başka bir kurum (noter veya avukat) tarafından  hazırlanan vekaletnamenin bir örneğinin talep edilmesi (edilecek olması) durumunda,  sözkonusu belgenin Microsoft Word formatında hazırlanan dosyasının elektronik bellek aygıtlarında  (USB drive) veya  e-posta olarak hazır bulunması gerekmektedir.

*65 yaşına giren vatandaşlarımızın, vekaletname düzenleme işlemi talep edilmesi durumunda, doktor raporu ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Hukuk Danışmanlığı
Harçlar
Form ve Dilekçeler
Linkler | Bağlantılar
 
 
 

BAŞKONSOLOSTAN
 

Konsolosluk Hakkında
Başkonsolos Mesajı
Özgeçmiş
Başkonsolosların Konuşmaları


T.C. LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

Posta adresi:
Rutland Lodge Rutland Gardens,
Knightsbridge
London SW7 1BW,
United Kingdom

Telefon: 020 7591 6900
Faks: 020 75 91 6911


BİZE ULAŞIN:
BizeYazin Bize Yazın (Tüm sorularınız için):
http://www.konsolosluk.gov.tr
/eKonsolosluk/Sayfalar/tr/Iletisim
KCM Konsolosluk Çağrı Merkezi:
+44 203 608 80 90
Twitter www.twitter.com/TurkConsLondon
face www.facebook.com/LondraBK


Başvuru Saatleri:
Pazartesi - Cuma
09:00 - 13:00

 
 
 
  © 2018 Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu - Kaynak: Ana sayfamızdaki flash slide Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız tarafından sağlanmıştır.