Türkiye Cumhuriyeti
LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

   Vatandaşlık  |  Pasaport  |  Nüfus  |  Askerlik  |  Noter  Randevular  |  Diğer İşlemler  |  Duyurular ve Bilgi Notları
 Eski Tip Pasaportların kullanım süresi 24 Kasım 2015 tarihinde sona ermiştir
12/4/2015 - Duyuru

“01 Haziran 2010 tarihinden itibaren vatandaşlarımıza makinada okunabilir e-pasaportlar verilmeye başlandığı ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) yapmış olduğu düzenleme uyarınca, 24 Kasım 2015 tarihinden sonra makinada okunabilir olmayan eski tip pasaportların kullanım dışı kalacağı ve yürürlükten kaldırıldığı malumlarıdır. Konuyla ilgili EGM'den alınan bir yazıda; yurt içinde verilen PolNet sisteminde geçerli eski tip (geçerlilik süreleri girilmemiş veya yanlış girilmiş) pasaportların 24 Kasım 2015 tarihi itibariyle anılan Kurumun ilgili birimlerince sistemden güncellenerek uluslararası kullanıma kapatıldığı hatırlatılmakta ve vatandaşlarımızca uluslararası seyahatleri öncesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi talep edilmektedir”

 PASAPORT İŞLEMLERİ
HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTLARINA İLİŞKİN UYGULAMALAR

Genel Hususlar

Hususi/Hizmet damgalı pasaport başvurusu işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 5682 sayılı Pasaport Kanunu ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeni Tip Pasaport Uygulama Talimatında yer verilmektedir.
Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların;
a) Ergin olmayan,
b) Ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar,
c) Yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da aynı nevi pasaport verilir.
Hususi/Hizmet damgalı pasaport başvuruları, Başkonsolosluğumuzca doğrudan alınmamakta olup İçişleri Bakanlığının muvafakati ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine kabul edilmektedir.
Sözkonusu talimatın Başkonsolosluğumuza ulaşması akabinde ilgili kişilere bilgi verilir. Bu aşamadan sonra Yeni Pasaport Başvurusu kısmında belirtilen belgeleri de yanlarına alarak www.konsolosluk.gov.tr adresinden alacakları randevu ile Başkonsolosluğumuza başvuru yapmaları gerekmektedir.
Türkiye'de resmi bir kuruma bağlı olarak çalışan ve halen eğitim, çalışma veya turistik amaçla yurt dışında bulunanların, hususi/hizmet damgalı pasaport işlemleri için doğrudan bağlı oldukları kuruma başvurmaları gerekmektedir. Bu başvurularında, pasaport alacak kişiler ile Londra Başkonsolosluğundan başvuru yapılacağı hususlarının belirtilmesi gerekmektedir. İlgili kurumun İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) yapacağı yazılı başvuruyu müteakip İçişleri Bakanlığının muvafakat vermesi ve bunu Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Temsilciliğimize ulaştırması sonrasında, başvuru sahipleri Başkonsolosluğumuza yeni pasaport başvurusu yapabilirler. Emekli olan, istifa eden veya müstafi sayılarak devlet memurluğundan ayrılan ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız da bu şekilde başvuru yapabilecekleri gibi aşağıda belirtilen şekilde de Temsilciliğimiz aracılığı ile başvuruları alınmaktadır.
Eğer devlet memuriyetinden ayrılan kişi Türkiye'de yaşıyor ve hakkından dolayı İngiltere’de başvuru yapacak yakını var ise, hak sahibinin yukarıda belirtilen hususları da dikkate alarak doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğüne veya ayrıldığı kurumuna başvuru yapması gerekmektedir.

 

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT
Emekli olan, istifa eden veya müstafi sayılarak devlet memurluğundan ayrılan ve yurtdışında yaşayanların, İçişleri Bakanlığı'na iletilmek üzere aşağıdaki belgeler ile Başkonsolosluğumuza başvuru yapabilirler. Bu aşamada sadece hak sahibinin başvuruya gelmesi yeterlidir.

  • Dilekçe

Başkonsolosluğumuza hitaben yazılacak dilekçede bulunması gereken hususlar aşağıdaki gibidir.
Görevden ayrılma tarihindeki;

   • Görev yapılan kurum, görev yeri
   • Ayrılış Tarihi
   • Ünvanı
   • Kadro derecesi
   • Tahsil durumu
  • Nüfus Cüzdanı/Kimlik Belgesi
  • Mevcut Pasaport
  • (Varsa) Emekli Tanıtım Kartı

İşlemlerin sonuçlanması yazışma yapıldığı için zaman almaktadır (Ortalama 6-8 hafta). Yazışmanın sonuçlanmasını müteakip başvuru sahipleri telefon/posta yoluyla bilgilendirilir. Bu aşamadan sonra yeni pasaport başvuruları bölümünde belirtilen belgeleri de yanlarına alarak, yeni pasaport randevusu (www.konsolosluk.gov.tr) ile Başkonsolosluğumuza başvuru yapabilirler.

HİZMET DAMGALI PASAPORT
Türkiye'de resmi bir kuruma bağlı olarak çalışan ve halen eğitim, çalışma veya turistik amaçla yurt dışında bulunanların, hizmet damgalı pasaport işlemleri için doğrudan bağlı oldukları kuruma başvurmaları gerekmektedir. Bu başvurularında, pasaport alacak kişiler ile Londra Başkonsolosluğundan başvuru yapılacağı hususlarının belirtilmesi gerekmektedir. İlgili kurumun İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) yapacağı yazılı başvuruyu müteakip İçişleri Bakanlığının muvafakat vermesi ve bunu Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Temsilciliğimize ulaştırması sonrasında, yeni pasaport başvuruları bölümünde belirtilen belgeleri de yanlarına alarak, yeni pasaport randevusu (www.konsolosluk.gov.tr) ile Başkonsolosluğumuza başvuru yapabilirler.
Vatandaşlarımıza başvuru sonuçlarıyla ilgili bilgi verilebilmesi için, iletişim bilgilerinin web sayfamızın “Bize Ulaşın” kısmından Başkonsolosluğumuza iletilmesi önerilmektedir.

 

 

 

 

 

 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Hukuk Danışmanlığı
Harçlar
Form ve Dilekçeler
Linkler | Bağlantılar
 
 
 

BAŞKONSOLOSTAN
 

Konsolosluk Hakkında
Başkonsolos Mesajı
Özgeçmiş
Başkonsolosların Konuşmaları


T.C. LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

Posta adresi:
Rutland Lodge Rutland Gardens,
Knightsbridge
London SW7 1BW,
United Kingdom

Telefon: 020 7591 6900
Faks: 020 75 91 6911


BİZE ULAŞIN:
BizeYazin Bize Yazın (Tüm sorularınız için):
http://www.konsolosluk.gov.tr
/eKonsolosluk/Sayfalar/tr/Iletisim
KCM Konsolosluk Çağrı Merkezi:
+44 203 608 80 90
Twitter www.twitter.com/TurkConsLondon
face www.facebook.com/LondraBK


Başvuru Saatleri:
Pazartesi - Cuma
09:00 - 13:00

 
 
 
  © 2018 Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu - Kaynak: Ana sayfamızdaki flash slide Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız tarafından sağlanmıştır.