Türkiye Cumhuriyeti
LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

   Vatandaşlık  |  Pasaport  |  Nüfus  |  Askerlik  |  Noter  Randevular  |  Diğer İşlemler  |  Duyurular ve Bilgi Notları
 Eski Tip Pasaportların kullanım süresi 24 Kasım 2015 tarihinde sona ermiştir
04/12/2015 - Duyuru

“01 Haziran 2010 tarihinden itibaren vatandaşlarımıza makinada okunabilir e-pasaportlar verilmeye başlandığı ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) yapmış olduğu düzenleme uyarınca, 24 Kasım 2015 tarihinden sonra makinada okunabilir olmayan eski tip pasaportların kullanım dışı kalacağı ve yürürlükten kaldırıldığı malumlarıdır. Konuyla ilgili EGM'den alınan bir yazıda; yurt içinde verilen PolNet sisteminde geçerli eski tip (geçerlilik süreleri girilmemiş veya yanlış girilmiş) pasaportların 24 Kasım 2015 tarihi itibariyle anılan Kurumun ilgili birimlerince sistemden güncellenerek uluslararası kullanıma kapatıldığı hatırlatılmakta ve vatandaşlarımızca uluslararası seyahatleri öncesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi talep edilmektedir”

 PASAPORT İŞLEMLERİ
HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTLARINA İLİŞKİN UYGULAMALAR

Hususi Pasaportlar:

Başkonsolosluğumuzun, hususi ve hizmet pasaportlarını re'sen düzenleme yetkisi yoktur. Bu nedenle, başvurular ilgili makamlarımıza iletilmekte ve alınacak cevaba göre işlem yapılmaktadır.

Hususi veya hizmet pasaportlarının tanzimi talebiyle Başkonsolosluğumuza müracaat edecek vatandaşlarımızın, öncelikle bağlı bulundukları kurumlarla temasa geçmeleri işlemlerin hızlandırılmasına katkıda bulunabilecektir.

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızdan hususi ve hizmet pasaportu almaya hakkı olan ve halen kullandıkları bir hizmet yada hususi pasaportun  yenilenmesi  talebiyle başvurular, mensubu bulundukları makamın İçişleri Bakanlığınına  yapacağı yazılı başvurusu ile İçişleri Bakanlığının muvafakati ve Dışişleri Bakanlığının  Dış Temsilciliklere  vereceği talimat üzerine yapılabilmektedir.

Hususi pasaport düzenleme  işlemleri için aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir:

 • Pasaportun aslı ve  fotokopisi,
 • Nüfus cüzdan  aslı ve fotokopisi,
 • Kadro derecesini gösterir belge
 • Form-B (Formu indirmek için buraya tıklayınız)
 • Başvuru Yöntemi: Şahsen başvuru ve randevu zorunludur.

Emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanların hususi damgalı pasaport alabilmeleri için durumlarını gösteren belgelerle birlikte doğruda kurumları aracılığıyla İçişleri Bakanlığına veya Başkonsolosluğumuza müracaat etmeleri gerekmektedir.

Hizmet Pasaportları:

Hizmet pasaportlarının tanzim işlemleri için aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir:

 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Pasaport aslı  ve  fotokopisi
 • Yurtdışında bulunan araştırma görevlileri ve diğer memurlar için:

  Türkiye'de bağlı bulundukları kuruma müracaat edilmesi gerekmektedir.

  Bağlı bulundukları kurumun önce Emniyet Genel Müdürlüğü ile yazışma yapması gerekmektedir.
  Bahsekonu yazışmada pasaport başvurusunun Başkonsolosluğumuza yapılacağı ve mümkünse ulaşılmasını teminen pasaport başvurusunda bulunucak görevlinin iletişim detaylarını da belirtilmelidir.

  Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek onay yazısının ardından Başkonsolosluğumuza müracaat edip pasaport başvurusunu yapabilirler.

 • Türkiye'nin üyesi bulunduğu bir uluslararası kuruluşta memur statüsünde sözleşmeli çalışanlar için, Halen görevde olduklarını gösterir çalışma sözleşmesi ile Türkçe çevirisi.

 • Başvuru Yöntemi: Şahsen başvuru ve randevu zorunludur.

Genel Hususlar:

Hususi veya Hizmet pasaportu alabilecek durumda bulunanların eşlerine, pasaport sahibinin yanında yaşayan veya eğitim nedeniyle ayrı yaşayan, evli ve iş sahibi olmayan kız çocuklarına ve yine yanında yaşayıp reşit olmayan erkek çocuklarına da aynı türden pasaport verilir.

Türk Medeni Kanununa göre 18 yaşın ikmaliyle, evlenmek suretiyle veya mahkeme kararı ile reşit sayılan kişinin, hak sahibi ebeveyninden dolayı hususi veya hizmet damgalı pasaport alması mümkün değildir.

İlk defa hususi veya hizmet damgalı pasaport alacak olanlar ile eş ve çocuklarına müstakil pasaport düzenlenecek her kişi için pasaport başına ayrı ayrı, Maliye Bakanlığınca her yıl başında belirlenen pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır.

Hizmet pasaportlarının tanzimine esas teşkil eden Nüfus Cüzdanı, Fotoğraflar ve Reşit olmayanlar için istenen muvafakatnameler hakkında uygulanacak usul ve esaslar hususi ve umuma mahsus pasaportlardaki uygulama ile aynıdır

Hizmet ve hususi damgalı pasaport alan kişilerin reşit olmayan veya reşit olsa dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, öğrenimi devam eden çocuklarına, 25 yaşının doldurulmasına kadar sözkonusu pasaportlar verilebilir.

 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Hukuk Danışmanlığı
Harçlar
Form ve Dilekçeler
Linkler | Bağlantılar
 
 
 

BAŞKONSOLOSTAN
 

Konsolosluk Hakkında
Başkonsolos Mesajı
Özgeçmiş
Başkonsolosların Konuşmaları


T.C. LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

Posta adresi:
Rutland Lodge Rutland Gardens,
Knightsbridge
London SW7 1BW,
United Kingdom

Telefon: 020 7591 6900
Faks: 020 75 91 6911


BİZE ULAŞIN:
BizeYazin Bize Yazın (Tüm sorularınız için):
http://www.konsolosluk.gov.tr
/eKonsolosluk/Sayfalar/tr/Iletisim
KCM Konsolosluk Çağrı Merkezi:
+44 203 608 80 90
Twitter www.twitter.com/TurkConsLondon
face www.facebook.com/LondraBK


Başvuru Saatleri:
Pazartesi - Cuma
09:00 - 13:00

 
 
 
  © 2017 Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu - Kaynak: Ana sayfamızdaki flash slide Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız tarafından sağlanmıştır.