Türkiye Cumhuriyeti
LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

   Vatandaşlık  |  Pasaport  |  Nüfus  |  Askerlik  |  Noter  Randevular  |  Diğer İşlemler  |  Duyurular ve Bilgi Notları
 

 BAŞKONSOLOSLUK DUYURULARI ve BİLGİ NOTLARI

Sayın Başkonsolos'un İngiltere Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu tarafından Londra’da Türk Dili ve Kültürü okullarında çalışan öğretmenlere yönelik düzenlenen “Yurdışında Türkçe – Türk Kültürü Eğitmen ve Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Programı” sonunda tertiplenen sertifika töreninde yaptığı konuşma
2/24/2014 - Konusma

Sayın Sakarya Üniversitesi Rektörü, Sayın Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi, Sayın KKTC Eğitim Ataşesi, Sayın Yunus Emre Enstitüsü Başkanı, Sayın TDK Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Temsilcisi, değerli Konsorsiyum mensupları, değerli öğretmenlerimiz, Türk toplumunun aziz mensupları,

 

İngiltere’deki vatandaşlarımıza yönelik Türk dili ve kültürü eğitimi kalitesinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen program nedeniyle İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumunu, Yunus Emre Enstitüsünü, Sakarya Üniversitesini ve programa iştirak eden tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bu programın  vatandaşlarımıza İngiltere’de siyasi, ekonomik ve kültürel olarak yerleşik ve güçlü bir konum kazandırılması hedefine katkı sağlamasını temenni ediyorum.

 

Türkiye-İngiltere ilişkilerinde gerek konjonktürel gerek stratejik atmosferin iki ülkeyi birbirine daha yakınlaştıracağı bir döneme girmekteyiz.

 

Keza, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’nin küresel ve bölgesel konumunun güçlendirilmesi anlamında da ön plana çıkacakları şartlar oluşmaktadır.

 

Başkonsolosluk olarak gençlerimizin Türkiye’yle bağlarını muhafaza ederken, İngiltere toplumunun etkin ve yerleşik bir parçası haline gelmelerine katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

 

İngiltere’nin ağırlıklı olarak sınıf temeline dayalı sosyal yapısı Türk toplumunun dikey yükselmeye olanak tanıyan geleneksel yapısıyla farklılık arzetmektedir. Bu yapı içinde toplumumuzun başarılı olabilmesi için eğitim kilit bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır.

 

Bu noktada, Türk toplumuna yönelik eğitim faaliyetlerimizin yaygınlaştırılması gereği ortadadır. Gençlerimizin sosyal hayata ve iş hayatına donanımlı şekilde iştirak etmelerini amaçlıyoruz. Burada mukaddes bir rol üstlenen öğretmenlerimiz ve eğitim kurumlarımız kadar sivil toplum kuruluşlarımıza ve medyaya da önemli bir rol düşmektedir.

 

Bu çerçevede ailelerimize de özel bir çağrıda bulunmak istiyorum. Çocuklarımızın eğitimi ailelerimizin ve İngiltere’deki Türk toplumunun geleceğinin temelidir. Bu temel oluşurken ebeveynlerin eğitime etkin katkıda bulunmaları, öğrencilerimizin gerek Türk gerek İngiliz dili ve kültürüne hakim olmaları için aktif destek vermeleri gerekmektedir. Önümüzdeki dönemde bu amaçla ailelerimizin bilinçlendirilmesi konusunda da bazı adımlar atmayı planlamaktayız.

 

Bir parantez açarak kadınlarımızın eğitim ve sosyal hayatta daha etkin bir konum kazanmaları konusunda İngiltere’deki Türk toplumuna bir çağrıda bulunmak istiyorum.

 

Yurtdışında görev yapan ve İngiltere özelinde vatandaşlarımızın sosyo-kültürel yaşantılarına önemli katkı sağlayan öğretmenlerimize şükranlarımızı yinelemek istiyorum. Yeni dönemde Başkonsolosluk olarak mümkün olan her anlamda yanınızda olmaya gayret göstereceğiz. Sizlerden kişisel olarak istirhamım yaşanabilecek sıkıntıları bizimle ve Eğitim Müşavirliğimizle ele alıp çözümler üretilmesine katkı sağlamanızdır.

 

Bu noktada bir parantez açarak yurtdışında görev yapmanın öğretmenlerimizin hassaten mesleki ve kişisel anlamda gelişimi bakımından da bir imkan olarak görülmesi gerektiğini vurgulamak isterim.

 

İngiltere’de öğrenim gören vatandaşlarımızı da ikili ilişkilerimizin önemli bir parçası olarak görmekteyiz. Yeni donemde Türkiye ile İngiltere arasında akademik işbirliği imkânlarının arttırılması için vatandaşlarımızın öneri ve yardımlarından daha fazla yararlanma düşüncesizdeyiz.

 

Vatandaşlarımızın karsı karşıya gelecekleri her türlü sıkıntı ve sorunda ilk müracaat edecekleri makamın Başkonsolosluğumuz olduğunu ve her vesileyle vatandaşımızın yanınızda olmakla vazifeli bulunduğumuzu daima akılda tutmaları görevimizi layıkıyla yapmamız bakımından büyük önem taşımaktadır.

 

Sözlerimi noktalarken, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, teşekkür ediyorum.


<<< Back <<<
 
 
 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Hukuk Danışmanlığı
Harçlar
Form ve Dilekçeler
Linkler | Bağlantılar
 
 
 

BAŞKONSOLOSTAN
 

Konsolosluk Hakkında
Başkonsolos Mesajı
Özgeçmiş
Başkonsolosların Konuşmaları


T.C. LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

Posta adresi:
Rutland Lodge Rutland Gardens,
Knightsbridge
London SW7 1BW,
United Kingdom

Telefon: 020 7591 6900
Faks: 020 75 91 6911


BİZE ULAŞIN:
BizeYazin Bize Yazın (Tüm sorularınız için):
http://www.konsolosluk.gov.tr
/eKonsolosluk/Sayfalar/tr/Iletisim
KCM Konsolosluk Çağrı Merkezi:
+44 203 608 80 90
Twitter www.twitter.com/TurkConsLondon
face www.facebook.com/LondraBK


Başvuru Saatleri:
Pazartesi - Cuma
09:00 - 13:00

 
 
 
  © 2018 Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu - Kaynak: Ana sayfamızdaki flash slide Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız tarafından sağlanmıştır.