Türkiye Cumhuriyeti
LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

   Vatandaşlık  |  Pasaport  |  Nüfus  |  Askerlik  |  Noter  Randevular  |  Diğer İşlemler  |  Duyurular ve Bilgi Notları

 VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ


TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞI İÇİN MÜRACAAT

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na göre vatandaşlığa alınmak isteyen yabancılar, aşağıda belirtilen niteliklerin hepsini haiz iseler Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığına alınabilirler. Ancak bu şartları tamamen taşımış olmak vatandaşlığa alınmak için başvuran kişiye kesin bir hak bahşetmez. Devletin egemenlik hakkını ilgilendirdiğinden alınıp alınmaması Bakanlar Kurulu'nun takdirine bağlıdır.

1- Reşit olmak.
2- Müracaat tarihinden geriye doğru Türkiye'de (5) beş yıl kesintisiz olarak ikamet etmiş olmak. Bundan kasıt, beş yıl içinde toplam 6 aydan fazla Türkiye dışında bulunmamaktır.
3- Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini, taşınmaz mal edinmek, evlenme, ticaret ve iş merkezini başka memleketten Türkiye'ye nakletmek, sermaye yatırımı yapmak gibi davranışlarla teyit etmiş olmak.
4- İyi ahlak sahibi olmak.
5- Sağlıklı olmak.
6- Türkçeyi en az meramını anlatacak kadar konuşabilmek ve söyleneni anlamak.
7- İyi bir gelire veya mesleğe sahip olmak.

Gerekli olan belgeler:

 • Doldurulmuş ve imzalanmış iki nüsha başvuru formu
  (Başvuru formu Başkonsolosluğumuzdan temin edilebilir).
 • Vatandaşı olduğu ülkenin vatandaşlık belgesinin aslı ve fotokopisi. Vatansız ise, hangi tarihte ve ne sebeple vatansız kalındığını gösteren belge ve varsa bu tarihten önceki uyrukluklarını gösteren resmi belgenin aslı ve fotokopisi.
 • Doğum belgesi ve fotokopisi, hangi tarihten beri Türkiye'de bulunduğunu ve Türkiye'nin nerelerinde ikamet ettiğini ve ne gibi işlerle meşgul olduğunu belirten dilekçe. Türkiye'ye ilk geldiği tarihten itibaren yurtdışına kaç defa ve ne maksatla çıktığı ve bu gidişlerinde dışarıda kalış süresinin toplamını gösteren belgeler.
  (Pasaportun fotokopisi ve yetkili Türk makamlarınca verilmiş oturma müsaade belgelerinin hepsi.)
 • Evli ise, eşinin ve varsa reşit olmayan çocukların kimliklerini ve aile bağlarını kanıtlayan resmi belgelerin aslı ve fotokopileri (evlilik cüzdanı veya evlilik belgesi, çocukların doğum belgeleri).
 • Eşi veya yakınları T.C. vatandaşı iseler, nüfus cüzdanı fotokopileri ve Türkiye adresleri.
 • Sağlıklı olduğunu ve herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmadığını gösterir doktor (GP) raporu.
 • Gelir ve geçim durumunu gösteren resmi bir belge (veya çalışıyor ise iş yerinden mektup). 
 • Türkçe konuşma belgesi (Başkonsolosluğumuzca düzenlenecektir).
 • 6 adet fotoğraf.
 • Başvuru ücreti/İşlem Harcı
 • Başvuru Yöntemi: Şahsen başvuru ve randevu zorunludur.
 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Hukuk Danışmanlığı
Harçlar
Form ve Dilekçeler
Linkler | Bağlantılar
 
 
 

BAŞKONSOLOSTAN
 

Konsolosluk Hakkında
Başkonsolos Mesajı
Özgeçmiş
Başkonsolosların Konuşmaları


T.C. LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

Posta adresi:
Rutland Lodge Rutland Gardens,
Knightsbridge
London SW7 1BW,
United Kingdom

Telefon: 020 7591 6900
Faks: 020 75 91 6911


BİZE ULAŞIN:
BizeYazin Bize Yazın (Tüm sorularınız için):
http://www.konsolosluk.gov.tr
/eKonsolosluk/Sayfalar/tr/Iletisim
KCM Konsolosluk Çağrı Merkezi:
+44 203 608 80 90
Twitter www.twitter.com/TurkConsLondon
face www.facebook.com/LondraBK


Başvuru Saatleri:
Pazartesi - Cuma
09:00 - 13:00

 
 
 
  © 2018 Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu - Kaynak: Ana sayfamızdaki flash slide Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız tarafından sağlanmıştır.