Türkiye Cumhuriyeti
LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

   Vatandaşlık  |  Pasaport  |  Nüfus  |  Askerlik  |  Noter  Randevular  |  Diğer İşlemler  |  Duyurular ve Bilgi Notları

 VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ


YENİDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞINA MÜRACAAT

Herhangi Bir Nedenle Türk Vatandaşlığını Kaybetmiş ve Yeniden Türk Vatandaşlığına Alınmak İsteyenlerin Başvuru Şekli:

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 23. maddesi uyarınca herhangi bir nedenle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olup da, yeniden vatandaşlığımıza alınmak isteyen kişilerin aşağıdaki belgelerle şahsen müracaatları gerekmektedir.

Gerekli olan belgeler:

  • Türk vatandaşlığını hangi tarihte ve ne sebeple kaybettikleri biliniyor ise dosya numaralarını gösteren belgeleri
  • Halen hangi ülkenin vatandaşı iseler o ülkeye ait vatandaşlık belgesi ve pasaport
  • Medeni hal belgesi-(Evli ise evlilik belgesi aslı ve Türkçe tercümesi, bekar olması durumunda bekar olduğunu gösterir belge ve tercümesi) (*)
  • Form dilekçe (Müracaat formu/Dilekçe) - (PDF)
  • Erkeklerde askerlik yapacaklarını taahhüt eden dilekçe
  • 2 adet fotoğraf
  • Başvuru ücreti/İşlem Harcı
  • Başvuru Yöntemi: Şahsen başvuru ve randevu zorunludur.

(*) Bekar olunmasi durumunda Medeni durum belgesi Registry Office'den temin edilebilir, temin edilememesi durumunda ise Solicitordan temin edilecek bir beyanname önce İngiliz Dışişleri Bakanlığında-(The Foreign and Commonwealth Office), apostil edildikten sonra yeminli tercümanda Türkçe'ye çevirilerek ibraz edilebilir.

Düzenlenecek dosyalar İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmekte olup, işlemler yaklaşık altı ay içinde sonuçlanmaktadır. İçişleri Bakanlığından alınacak cevap Başkonsolosluğumuzca ilgili şahsa tebliğ edilecektir.

 
 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Hukuk Danışmanlığı
Harçlar
Form ve Dilekçeler
Linkler | Bağlantılar
 
 
 

BAŞKONSOLOSTAN
 

Konsolosluk Hakkında
Başkonsolos Mesajı
Özgeçmiş
Başkonsolosların Konuşmaları


T.C. LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

Posta adresi:
Rutland Lodge Rutland Gardens,
Knightsbridge
London SW7 1BW,
United Kingdom

Telefon: 020 7591 6900
Faks: 020 75 91 6911


BİZE ULAŞIN:
BizeYazin Bize Yazın (Tüm sorularınız için):
http://www.konsolosluk.gov.tr
/eKonsolosluk/Sayfalar/tr/Iletisim
KCM Konsolosluk Çağrı Merkezi:
+44 203 608 80 90
Twitter www.twitter.com/TurkConsLondon
face www.facebook.com/LondraBK


Başvuru Saatleri:
Pazartesi - Cuma
09:00 - 13:00

 
 
 
  © 2018 Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu - Kaynak: Ana sayfamızdaki flash slide Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız tarafından sağlanmıştır.