Türkiye Cumhuriyeti
LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

   Vatandaşlık  |  Pasaport  |  Nüfus  |  Askerlik  |  Noter  Randevular  |  Diğer İşlemler  |  Duyurular ve Bilgi Notları

 VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ


TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA İZNİ

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığından çıkma, aşağıdaki şartlarla, Bakanlar Kurulu'nun iznine bağlıdır.

 1. Mümeyyiz ve reşit olmak,
 2. Herhangi bir nedenle yabancı devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya başka bir devlet vatandaşlığını kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak
 3. Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.

Gerekli olan belgeler:

 1. Müracaat formu (Form V9). - (PDF)
 2. Nüfus cüzdanının aslı veya Türk pasaportu
 3. Vatandaşlığına geçtiği ülkenin vatandaşlık belgesinin aslı ve örneği
 4. Vatandaşlığına geçtiği ülkenin pasaportunun aslı ve örneği
 5. İki adet son bir ay içinde çekilmiş vesikalık resim
 6. Vatandaşlıktan çıkma isteğine ilişkin dilekçe (Çıkma nedeni ayrıntılı olarak yazılacaktır)
 7.  Son askerlik erteleme belgesinin aslı ve iki adet fotokopisi
 8. Başvuru ücreti/İşlem Harcı
 9. Başvuru Yöntemi: Şahsen başvuru ve randevu zorunludur.

Düzenlenecek dosyalar İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmekte olup, işlemler yaklaşık altı ay içinde sonuçlanmaktadır.

Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmak üzere Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyenlerden talepleri uygun görülenlere bakanlıkça, Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesi; verilen izin sonucunda veya önceden yabancı bir devlet vatandaşlığını kazandığını belgeleyenlere ise Türk vatandaşlığından çıkma belgesi verilir.

Çıkma belgelerini karar tarihinden itibaren 2 yıllık yasal süresi içerisinde almayanlar ile yine 2 yıl geçerli çıkma izin belgesini alıp da, bu süre içerisinde yetkili Türk makamlarına gerekli bilgi ve belgeleri vermeyenlerin çıkma belgeleri ilgililere teslim edilmeyecek ve haklarında alınmış olan çıkma izni kararının iptali için İçişleri Bakanlığına iade edilecektir.

 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Hukuk Danışmanlığı
Harçlar
Form ve Dilekçeler
Linkler | Bağlantılar
 
 
 

BAŞKONSOLOSTAN
 

Konsolosluk Hakkında
Başkonsolos Mesajı
Özgeçmiş
Başkonsolosların Konuşmaları


T.C. LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU

Posta adresi:
Rutland Lodge Rutland Gardens,
Knightsbridge
London SW7 1BW,
United Kingdom

Telefon: 020 7591 6900
Faks: 020 75 91 6911


BİZE ULAŞIN:
BizeYazin Bize Yazın (Tüm sorularınız için):
http://www.konsolosluk.gov.tr
/eKonsolosluk/Sayfalar/tr/Iletisim
KCM Konsolosluk Çağrı Merkezi:
+44 203 608 80 90
Twitter www.twitter.com/TurkConsLondon
face www.facebook.com/LondraBK


Başvuru Saatleri:
Pazartesi - Cuma
09:00 - 13:00

 
 
 
  © 2018 Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu - Kaynak: Ana sayfamızdaki flash slide Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız tarafından sağlanmıştır.